laadpalen_3_roularta_copywright_roularta.jpg

Elektrificatie wagenpark bij Roularta

De duurzaamheidsgedachte van Roularta Media Group is de afgelopen jaren alsmaar gegroeid. Ze zit verweven in alle takken van het bedrijf, ook in het wagenpark.

Een van de early adapters...

Roularta wachtte de wet over de fiscale en sociale vergroening van het wagenpark (november 2021) niet af en maakte versneld werk van de elektrificatie van de bedrijfsvloot. Dit kaderde in de visie van Roularta op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een overzicht:

  • Vanaf medio 2020: de poolwagens volledig elektrisch aangedreven
  • Vanaf 2021: de hogere categorieën wagens volledig elektrisch aangedreven
  •  Vanaf september 2022: alle categorieën bedrijfswagens volledig elektrisch aangedreven

Elektrificatie = herindeling bedrijfsparking

Er werden al  diverse oplaadlocaties op de site in Roeselare en Haren geïnstalleerd. De komende jaren zal dit aantal nog toenemen. Voor de energievoorziening kan Roularta rekenen op de vele zonnepanelen op zijn bedrijfsdaken.

De plaatsing van de laadpalen zorgde ook voor een herindeling van de parking. Tegenover de parkeerplaatsen met een laadpaal, kwamen wachtplaatsen. Zo kan men de volgeladen wagen makkelijk verplaatsen. Wie wacht op een laadpaal, kan dan weer vlot inschuiven.

Maak kennis met deze werkgever

  • Adres: Roularta Media Group - Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
  • Website: www.roularta.be
  • Sector: Media (drukkerij/uitgeverij)
  • Contactgegevens interne mobiliteitsverantwoordelijke: 
    op aanvraag - neem contact op met de medewerkers van Treffik