Fietsdoorsteek PZ onzelievevrouw

Fietsdoorsteek op terrein PZ Onzelievevrouw

Aanleiding voor de aanleg van de fietsdoorsteek

Het PZ Onzelievevrouw heeft zoals veel psychiatrische centra een open en groene omgeving. Naast eigen personeelsleden, zijn er heel veel passanten op de wegenis van hun terrein. Dit zorgde voor interactie en onveilige situaties tussen auto's, fietsers en wandelaars.

Na diverse meldingen besloot het PZ Onzelievevrouw hier iets aan te doen. 

Doordachte circulatie op eigen terrein

Het scheiden van wandel- en fietsstromen en gemotoriseerd verkeer was evident in deze situatie. Het PZ Onzelievevrouw tekende dan ook een doordacht circulatieplan uit. Bovendien bevindt het PZ zich aan de achterkant van het station van Brugge. Een connectie met de fiets- en wandeltunnel die leidt naar dit station lag dan ook voor de hand. Het PZ werkte hiervoor samen met de Stad Brugge.

Het Pendelfonds gaf een extra duwtje in de rug

Het PZ Onzelievevrouw sprong op de kar van het pendelfonds. Zij dienden met de hulp van het Treffik team een dossier in, en kregen voor hun inspanningen een subsidie van 113.706 EUR.

Blijvend inzetten op duurzame mobiliteit

Het PZ Onzelievevrouw zet in op een mix van maatregelen. Het blijft niet enkel bij infrastructurele ingrepen. Zij voorzien ook in kwalitatieve fietsenstallingen, de aankoop van testfietsen, fietsuitrusting, douches en verdere fietsinfrastructuur. Een fietscultuur vereist blijvende communicatie en sensibilieringscampagnes, zo weet ook het PZ. Door hun ligging vlakbij het station is ook het openbaar vervoer zeker een haalbare kaart. Volledige terugbetaling hiervoor is dan ook voorzien. 

Maak kennis met deze werkgever

  • Adres: PZ Onzelievevrouw - Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge
  • Website: www.pzonzelievevrouw.be 
  • Sector: gezondheidszorg - ziekenhuizen
  • Contactgegevens interne mobiliteitsverantwoordelijke: 
    op aanvraag - neem contact op met de medewerkers van Treffik