Opleiding

Vanaf 2025: Fietslease voor de onderwijs- en federale overheidssector

Vanaf 2025 zullen zowel werknemers in het Vlaamse onderwijs als bij de federale overheid voortaan ook een fiets kunnen leasen. Dit door het inruilen van (een gedeelte) van hun bruto eindejaarstoelage.

Voor het onderwijs beslist het schoolbestuur of en onder welke voorwaarden ze fietsleasing aanbieden. Fietslease aanbieden is dus geen verplichting, wel een optie per schoolbestuur. Deze maatregel moet werken in het onderwijs aantrekkelijker maken. 

Voor werknemers bij de federale overheid is het aanbieden van fietslease wel een wettelijke verplichting voor alle betrokken federale entiteiten. 

Tijdens de opleiding fietsen we door volgende vragen:

  • Kan ik een fiets leasen via het brutoloon? 
  • Mag ik die leasekost zomaar 1 op 1 doorrekenen? 
  • Is er een VAA (voordeel alle aard) verschuldigd? 
  • Wat gebeurt er als mijn werknemer langdurig ziek wordt of van tewerkstellingsbreuk verandert?
  • Wat bij vroegtijdig stopzetten van de samenwerking? 

Wil je fietslease invoeren in jouw school of overheidsinstantie? Volg dan zeker deze opleiding om op de hoogte te zijn van alle punten en komma's!

Datum: Dinsdag 24 september 2024, van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Locatie: Online via Teams 
Lesgever: Acerta
Doelgroep: HR-managers, personeelsverantwoordelijken, directeurs die alle mogelijkheden van de verschillende mobiliteitsoplossingen voor werknemers willen kennen en gebruiken. 
Prijs: Gratis, voor basis- en premiumleden

zowe