Wereldfietsdag: fietsers worden in de bloemetjes gezet in Kortrijk

Maandag 3 juni vieren we Wereldfietsdag én ook 10 jaar Fietssnelwegen. 

Fietssnelwegen zijn veilige, directe en aantrekkelijke fietsverbindingen over lange afstand. Ze lopen tussen belangrijke woon-, school- en werkplekken. De fietssnelwegen bevinden zich vooral rond de grote assen, zoals waterwegen en spoorlijnen. De fietssnelwegen zijn in heel Vlaanderen herkenbaar dankzij een specifieke signalisatie: een eigen nummering (bv. F6, F32) en een blauw logo.

Jaar na jaar stijgt het aantal fietsers op de fietssnelwegen. Daarom vinden we het, samen met de andere Vlaamse Provincies, belangrijk om hen te bedanken en aan te moedigen om te blijven fietsen.

Ook in West-Vlaanderen hebben we dit gevierd met een heerlijk hoeve-ijsje (100 % West-Vlaams) voor alle fietsers die passeren aan het Guldenspoorpad (F45) in Kortrijk. 

Bedankt, lieve fietsers voor jullie sportieve inzet en enthousiasme!