Pendelfonds headerfoto

Pendelfonds

Subsidies voor duurzamer woon-werkverkeer

Het Pendelfonds is een initiatief van de Vlaamse Overheid om werkgevers te stimuleren om maatregelen te ondernemen die gericht zijn op het verduurzamen van het woon-werkverkeer van hun personeelsleden.

Het Pendelfonds subsidieert maatregelen die gericht zijn op 'overstappers', zijnde personeelsleden die momenteel met de wagen naar het werk komen en die via dit project gestimuleerd worden om voortaan een duurzamer vervoermiddel te gebruiken voor hun woon-werkverkeer.

Foto station pendelfonds
Pendelfonds bussen

Voor wie?
Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

Hoeveel?
De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indient. Dit maximum bedrag verhoogt naargelang het project door twee of meer bedrijven wordt ingediend: 250.000 euro voor 2 bedrijven, 300.000 euro voor 3 bedrijven, 350.000 euro voor 4 en 400.000 voor 5 of meer bedrijven.

Termijn?
De projectduur is minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

Nieuwe oproep, nummer 14

Timing
Op 18 september 2023 wordt de 14de oproep van het Pendelfonds opengezet. Vanaf 18 september tot 18 oktober 2023 kan je als bedrijf of organisatie een dossiernummer aanvragen. Daarna heb je tot 18 januari 2024 tijd om de subsidieaanvraag te vervolledigen. 

Focus
De 14de oproep is gericht op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren, én op projecten die het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen stimuleren. Hoe meer een ingediend project valt onder de focus van de oproep, hoe hoger de score van het project en hoe meer kans op subsidiëring.

Foto Pendelfonds fille
Pendelfonds foto

Ondersteuning door de Provinciale Mobiliteitspunten

In elke provincie staat een Provinciaal MobiliteitsPunt (PMP) ter beschikking van bedrijven en private instellingen die te maken hebben met problemen van woon-werkverkeer of die het woon-werkverkeer van of naar hun bedrijfslocatie op een duurzamere manier willen organiseren. De Provinciale MobiliteitsPunten ondersteunen bedrijven en private instellingen bij de indiening en de uitvoering van de projecten voor het Pendelfonds. In West-Vlaanderen is dit PMP ingebed in de Treffik werking.

Heb je nog vragen?
Mail dan naar [email protected].